معاونت فرهنگی بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل


 

 

مشخصات فردی معاون فرهنگی

نام و نام خانوادگی : علی مهدوی

مدرك تحصيلي:  كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي

سوابق:

  • 28 سال سابقه خدمت در آموزش وپرورش
  • حضور فعال و دريافت گواهينامه دوره ها و كارگاههاي آموزشي تخصصي
  • مدرس نشست هاي توجيهي و تشريح قوانين و مقررات براي دانشجويان
  • مدرس بدو خدمت كاركنان دولت و معلمان
  • كسب رتبه برتر در جشنواره مالك اشتر در سال 95
  • معلم پژوهنده برگزيده استاني در سال 94
  • 5 مورد گواهي حضور و ارائه مقاله در همايش علمي پژوهشي و تخصصي در سطح استان و كشوري
  • 2 مورد اثر تصويب شده در كميسيون آثار و تاليفات آموزش وپرورش استان
  • نائب رئيس شوراي بسيج فرهنگيان استان اردبيل

فعال فرهنگي و قرآني و نهج البلاغه درسطح استاناین معاونت به طور مستقل و زیر نظر مدیر بنیاد استان فعالیت می کند. مسئول این معاونت خود از علاقمندان به فعالیت در این حوزه می باشد .
معاونت فرهنگی با رویکرد فرهنگی و در چارچوب آئین نامه های مدون مراکز فرهنگی فعالیت می نماید .
معاونت فرهنگی دفتر بنیاد استان با دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه ، تشکیل کارگروههای تخصصی فرهنگی را در راس کار خود قرار داده و ماموریت این معاونت گسترش فرهنگ نهج البلاغه خوانی و اشاعه فرهنگ علوی می باشد.