کارگروه های تخصصی بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل


کارگروه های تخصصی

با عنایت به اینکه بنیاد نهج البلاغه مرکز علمی ، پژوهشی و آموزشی می باشد ، لذا برنامه ریزی برای بهره مندی از فرصت به عمل آمده ، مستلزم حضور کارشناسان خبره در این زمینه می باشد. معاونت تحقیقات و پژوهش دفتر بنیاد استان با درک این مهم و با دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه ، تشکیل کارگروههای تخصصی را در رأس برنامه های خود گنجانده و الحمدلله موفقیت های ارزشمندی را در این زمینه به دست آورده است. هم اینک تعداد 50 نفر از اساتید معظم حوزه و دانشگاه با مقطع دکترا ، کارشناسی ارشد و سطح3 حوزوی در قالب شش کارگروه به شرح زیر ایفای وظیفه می نمایند .
1
ـ کارگروه قرآن و نهج البلاغه
2 ـ کارگروه اخلاق ، عرفان و روانشناسی
3 ـ کارگروه علوم سیاسی و اجتماعی
4 ـ کارگروه آفرینش های هنری و ادبی
5 ـ کارگروه مدیریت و اقتصاد

وظایف اعضاء کارگروههای تخصصی ، ارائه مقالات تخصصی در حوزه مربوطه ، داوری مقالات رسیده ، کارشناسی برآیند و تأثیرگذاری مقالات ، برگزاری همایش های علمی و پژو هشی ، چاپ مجله به صورت گاهنامه ، تدریس دروس عمومی در مراکز دانشگاهی ، حوزوی و دوره های تربیت مربی نهج البلاغه ، همچنین ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی علمی محتوای سایت اینترنتی دفتر بنیاد را برعهده دارند