مدیر بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  رحیم انور

سال تولد :   1340  ( اردبیل ) 

 سطح تحصيلات :  كارشناسي ارشد نهج البلاغه

 پست الکترونیکی:   Rahim_anvar@yahoo.com

 سوابق تحصیلی

  کارشناسی ارشد نهج البلاغه از دانشکده علوم حدیث شهر ری  ( سال 1389)

کارشناسی فلسفه و حکمت از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1368)

 سوابق اجرايي و علمي

 •  رئیس هیأت مدیره   و  از مؤسسین دارالقران الکریم استان اردبیل
 •  مؤسس و دبیر کمیته قرآن و نهج البلاغه اداره کل ارشاد اسلامی اردبیل  
 •  عضو هیأت تحریریه فصلنامه تبیان دارالقرآن الکریم استان اردبیل
 •  مفّسر و مدرّس قرآن و نهج البلاغه در مراکز فرهنگی و هیآت مذهبی
 •  مدیر بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل
 •  رئیس دوره تک پودمان تربیت مربی نهج البلاغه دانشگاه علمی کاربردی وابسته به بنیاد نهج البلاغه
 •  سرگروه استانی درس فلسفه   ادراه کل آموزش و پرورش استان اردبیل  به مدت 10 سال

سوابق  تدریس

 •     تدریس در دبیرستانهای آموزش و پرورش اردبیل
 •     تدریس دردانشگاه های اردبیل
 •     مدرس کارگاهها و آموزشهای ضمن خدمت ادارات 

دروس تدريس شده

تفسیر  موضوعی قرآن کریم ، تفسیر موضوعی نهج البلاغه ،

   فعاليت هاي فرهنگي پژوهشي و مقالات تدوینی

 •     آموزش مفاهیم نهج البلاغه  در جلسه تفسیر قرآن و نهج البلاغه فرهنگیان اردبیل
 •     تفسیر قرآن کریم در  هیأت تفسیر قرآن صاحب الزمان

  مقالات چاپ شده

 •       احولی بگذاریم تا شیشیه حقیقت نشکنیم   مجله  رشد  وزارت  آموزش  و پرورش
 •      امام علی (ع) جامع اوصاف متضاد    فصلنامه  دبیرخانه  فلسه 
 •       نکات حکمی در خطبه نوحیدیه نهج البلاغه  فصلنامه دبیر خانه فلسفه
 •     تبیین مفاهیم علوم قرآنی  فصلنامه تبیان دارالقرآن الکریم استان اردبیل
 •     هویت وبحران هویت دینی ، پی آمدها و راه کارها از منظر امام علی (ع)  ( عنوان پایان نامه )

کتابهای آماده چاپ

 • فهم روشمند نهج البلاغه 
 • واکاوی شبه های درون متنی نهج البلاغه
 •  مهارتهای ارتباطی با تأکید بر نهج البلاغه

قائم مقام مدیر بنیاد

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  سعید حاجی محمدی