روابط عمومی بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل


 

مسئول روابط عمومی بنیاد

نام و نام خانوادگی : مهدی علمی

سال تولد: 1376

پست الکترونیک:meckqulu@gmail .com

سطح تحصیلات: دانشجوی کارشناسی حسابداری

طراح و ویرایستار حرفه ای ویدیو